Aktualność: Cyfrowa rewolucja w KIDP - nadzwyczajny Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych po raz pierwszy online

Po raz pierwszy w historii, nadzwyczajny Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych odbył się w 100% w formule online. 173 delegatów dokonało zmian w statucie Krajowej Izby Doradców Podatkowych nie ruszając się z domów i swoich kancelarii. Było to możliwe dzięki cyfrowym narzędziom, które wdrożyła KIDP w ostatnich latach oraz przepisom ustawy antycovidowej, które dały samorządowi taką możliwość.

 

  - To symboliczna chwila. Jako pierwszy samorząd zawodowy w Polsce przeprowadziliśmy z sukcesem tak skomplikowany proces jakim jest organizacja zjazdu oraz praca nad zmianami w statucie KIDP wykorzystując wyłącznie narzędzia cyfrowe i pracę zdalną. Żaden ze 173 delegatów nie musiał ryzykować swoim zdrowiem, żeby wziąć udział w zjeździe, a cel - zmiany statutu - został osiągnięty - mówi prof. Adam Mariański, przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych. 

 

Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych trwał w sumie dwa tygodnie. Został przeprowadzony w formule obiegowej: kolejne decyzje, projekty zmian w statucie, głosowania odbywały się za pomocą wewnętrznego systemu elektronicznego Izby dostosowanego do potrzeb Zjazdu. Prace prezydium oraz komisji zjazdowych odbywały się w formie wideokonferencji. Ostatnie głosowania zakończyły się 6 listopada, w piątek po południu.

 

Przeprowadzenie zjazdu było możliwe dzięki temu, że Krajowa Izba Doradców Podatkowych od dwóch lat konsekwentnie wdraża kolejne narzędzia cyfrowe w pracy organów samorządu oraz biura. Dzięki temu, podczas wiosennego lockdownu wywołanego pandemią COVID-19 samorząd doradców podatkowych bez najmniejszego problemu, w ciągu kliku dni, przeszedł na pracę zdalną z wykorzystaniem narzędzi internetowych. Od marca Krajowa Izba Doradców Podatkowych prowadzi szkolenia dla doradców podatkowych przez internet. W czerwcu 2020 roku, doradcy podatkowi jako pierwszy samorząd zawodowy w Polsce przeprowadzili ślubowanie nowych członków samorządu w postaci videokonferencji. W 100% zdalnie prowadzony jest również kurs przygotowujący do egzaminu na doradcę podatkowego.

 

- Skuteczność naszych narzędzi i procedur, które konsekwentnie wdrażamy w ramach cyfryzacji samorządu doradców przetestowaliśmy w warunkach bojowych. Dzięki zmianom w statucie, które zostały przyjęte na nadzwyczajnym zjeździe, od tej pory wszystkie organy samorządu, sądy dyscyplinarne, komisje Krajowej Rady Doradców Podatkowych mogą pracować i podejmować decyzje na odległość, wykorzystując bezpieczne narzędzia online – zawsze, gdy tylko będzie taka potrzeba - mówi prof. Adam Mariański.

 

Celem nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych było wprowadzenie zmian w statucie Krajowej Izby Doradców Podatkowych w punktach, które określały właśnie sposób pracy poszczególnych organów samorządowych. Taki niestandardowy obecnie przebieg zjazdu był możliwy dzięki przepisom ustawy antycovidowej, w przyszłości jednak formuła zdalnej pracy wszystkich jednostek organizacyjnych Izby będzie możliwa niezależnie od bieżącej sytuacji jak i obowiązujących w danym momencie przepisów prawa powszechnego. 


DATA PUBLIKACJI: 2020-11-10 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (41) 345 38 10
Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Jagiellońska 74
25-734 Kielce

tel. (41) 345 38 10
fax.

x
x