Szczegóły szkolenia / imprezy

ESTOŃSKI CIT DLA PRAKTYKÓW - ujęcie księgowe i podatkowe w 2023 roku
Kategoria: Estoński CIT
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 66 / 100
Koszty:  80.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
80.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
80.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2023-03-31
Data zakończenia: 2023-03-31
Organizotor:  Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

 

Szanowni Państwo

Doradcy Podatkowi

 

 

Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych zaprasza na szkolenie online dla doradców podatkowych i pracowników ich kancelarii w dniu 31 marca 2023 r. (piątek) w godzinach 10-15:30.

 

Temat szkolenia: 

 

ESTOŃSKI CIT DLA PRAKTYKÓW – ujęcie księgowe i podatkowe w 2023 roku

 

Wykładowcą szkolenia będzie Pani dr Małgorzata Rzeszutek - doktor ekonomii oraz doradca podatkowy z ponad 15 letnim doświadczeniem w rachunkowości finansowej, wykładowca na uczelniach wyższych, praktyk księgowości , specjalizujący się w tematyce VAT, cen transferowych, schematów podatkowych.

Jako szkoleniowiec prowadzi zajęcia w tematyce zmian podatkowych w VAT, PIT, CIT również podatków branżowych w dziedzinach takich jak podatki dla podmiotów medycznych, przedsiębiorstw komunalnych oraz podatek VAT dla samorządów. Jako doradca przewodzi zespołowi doradców zajmujących się tworzeniem procedur dla firm w zakresie schematów podatkowych, należytej staranności, podatku u źródła, procedur centralizacyjnych i ich aktualizacji w JST.

 

Program szkolenia:

 1. Obciążenia podatkowe spółki na estońskim CIT. Co podlega opodatkowaniu po wejściu w estoński CIT w 2023, co z samochodami i ich eksploatacją?
 2. Ile wynosi łączne opodatkowanie CIT i PIT od 2023 roku w przypadku udziałowca spółki na estońskim CIT? Przykłady liczbowe.
 3. Przesłanki, które należy spełnić, aby przejść na estoński CIT. Warunki do weryfikacji dla opodatkowania na zasadzie ryczałtu od dochodów spółek w 2023 roku:
  a) brak warunku dotyczącego wysokości przychodów,
  b) warunek struktury przychodów,
  c) warunek dotyczący zatrudnienia,
  d) poszerzenie formy prowadzenia działalności dla opodatkowania na zasadzie ryczałtu od dochodów spółek,
  e) warunek dotyczący struktury personalnej wspólników,
  f) warunek dotyczący braku powiązań,
  g) warunek dotyczący standardów rachunkowości,
  h) warunek dotyczący obowiązków informacyjnych. Możliwość wstąpienia w ryczałt od dochodów spółek w trakcie roku podatkowego,
  i) wyłączenia z ryczałtu od dochodów spółek o charakterze trwałym oraz o charakterze czasowym

j) restrukturyzacja działalności gospodarczej a wyłączenie z ryczałtu od dochodów spółek.

 1. Szczegółowe omówienie przychodów pasywnych, które wykluczają z estońskiego CIT, jeśli są dominującymi przychodami podatnika.
 2. Korekta wstępna księgowanie– podatek od różnic przejściowych między wynikiem podatkowym a wynikiem rachunkowym – zasady stosowania od 2023 roku.
 3. Zasady opodatkowania dochodów Spółki i wypłat dywidendy. Przykłady księgowań.
 4. Utrudnienia i pułapki, o których należy pamiętać przy rozliczeniu estońskiego podatku CIT w 2023 roku
 5. Ukryte zyski , co faktycznie może się kryć pod tym pojęciem? Prezentacja księgowań.
 6. Restrukturyzacja spółki- przekształcenia, przejęcia, likwidacja i wpływ na estoński CIT
 7. Zasady wypłat zysków z lat ubiegłych i rozliczeń strat podatkowych. Prezentacja księgowań
 8. Możliwe ulgi i preferencje podatkowe stosowane przez spółkę na estońskim CIT
 9. Utrata prawa do opodatkowania estońskim CIT- przykłady zdarzeń
 10. Obowiązki sprawozdawcze oraz termin płatności podatku od 2023 roku
 11. Wejście oraz wyjście z ryczałtu od dochodów spółek. Przejście z wyniku podatkowego na wynik księgowy oraz przejście z wyniku księgowego na wynik podatkowy. Zmiany w zakresie podatku na wejściu oraz zmiany w zakresie podatku na wyjściu.

 

Uczestnicy szkolenia będą mieli możliwość zadawania pisemnych pytań na czacie w trakcie trwania szkolenia.

 

1. Materiały szkoleniowe (w przypadku przygotowania przez wykładowcę) dla zgłoszonych   i potwierdzonych uczestników szkolenia zostaną wysłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail przed zajęciami z linkiem do szkolenia – 30 marca 2023 r.

2. Liczba punktów kwalifikacyjnych: 5

3. Liczba uczestników: do 100 osób (w tym miejsce dla wykładowcy i organizatora)

4. Szkolenie odbędzie się za pomocą platformy Clickmeeting

5. Link do szkolenia zostanie przesłany do uczestników szkolenia 30 marca 2023 r.

6. Kontakt telefoniczny w razie pytań technicznych będzie wysłany z dostępem do szkolenia.

Warunkiem udziału w szkoleniu online jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez panel mDoradca do 29 marca 2023 r.

 

Opłaty za szkolenie

 

80,00 zł brutto – dla doradcy podatkowego

90,00 zł brutto – dla pracownika kancelarii

 

 

prosimy wpłacać na konto Świętokrzyskiego Oddziału KIDP:

05 1140 1124 0000 4004 3000 1023

Na dowodzie wpłaty prosimy o podanie następujących danych:

- imię i nazwisko doradcy,

- numer wpisu na listę doradców,

- szkolenie dnia 31.03.2023 r.

 

W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca podatkowy zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie organizatora szkolenia pisemnie (decyduje data wpływu pisma do biura Oddziału) lub dokonując rezygnacji poprzez panel mDoradca, najpóźniej do dnia 28 marca 2023 r. pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia. Brak udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczny z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.

 

 

Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału

Krajowej Izby Doradców Podatkowych

 


Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (41) 345 38 10
Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Jagiellońska 74
25-734 Kielce

tel. (41) 345 38 10
fax.

x
x