Szczegóły szkolenia / imprezy

Procedury AML w kancelarii doradcy podatkowego po 5 latach praktyki (Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu) z certyfikatem
Kategoria: AML
rodzaj: Szkolenie
Punkty kwalifikacji do zdobycia: 5.0
Zgłoszenia: 80 / 150
Koszty:  80.00zł (Cena dla doradcy niezalegającego ze składkami)
80.00zł (Cena dla doradcy zalegającego do 360 zł)
80.00zł (Cena dla doradcy zalegającego od 360 zł)
Termin:  Data rozpoczęcia: 2023-09-27
Data zakończenia: 2023-09-27
Organizotor:  Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych;
           

Szanowni Państwo

Doradcy PodatkowiZarząd  Świętokrzyskiego  Oddziału  Krajowej  Izby  Doradców Podatkowych zaprasza  na  szkolenie online dla doradców podatkowych i pracowników ich kancelarii  w dniu 27 września 2023 r. (środa) w godzinach 10:00-15:00.


Temat szkolenia :

 "Procedury AML w kancelarii doradcy podatkowego po 5 latach praktyki (Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu)


Trener prowadzący – mgr Tomasz Gzela - wiedza i doświadczenie to ponad 20-letnia praktyka w organach podatkowych, praca badawcza i dydaktyczna w państwowych i prywatnych szkołach wyższych oraz kancelariach prawnych i podatkowych. Autor wielu publikacji. Opracował obowiązkową procedurę stosowaną w zakresie przeciwdziałania "praniu pieniędzy" dla Krajowej Izby Doradców Podatkowych.


Program szkolenia:

Procedury   Aml w kancelarii doradcy podatkowego po  5 latach praktyki


1. Kontrowersje wokół  problematyki tajemnicy zawodowej  doradcy podatkowego  ustawowo  zwolnionego z je zachowania  zarazem  zwolnionego z  obowiązków raportowania jako wolny zawód .

2. Procedura  czyli  środki bezpieczeństwa finansowego czyli identyfikacji i monitoring klienta .

3. Konwergencja  prania pieniędzy i nieujawnionych źródeł przychodu;  brudny pieniądz  a  obowiązek podatkowy .

4. Klient okazjonalny  i klient  w ramach  obsługi jego działalności gospodarczej; ryzyka prania .

5. Kto z klientów niezależnie podlega pod Aml  , zakres podmiotowy ustawy ; dobre praktyki doradcy podatkowego.

6. Wypowiadanie umów przez banki z powodu braku procedur Aml u klientów lub      nieakceptowalnego poziomu ryzyka w    analizowanych transakcjach -  prewencja doradcy podatkowego .

7. Brak  procedur i audytu Aml jako przyczyna odmowy  zawarcia umowy .

8. Czy doradca podatkowy przeprowadza transakcje ? kto je przeprowadza ? kto raportuje ?

9. Co i kiedy raportować do Generalnego Inspektora oprócz transakcji ponadprogowych .

10. Ryzyko prania pieniędzy jako przesłanka rozwiązania stosunków gospodarczych  ( umowy ) z  klientem .

11. Pranie pieniędzy - praktyczne przykłady .

12. Ryzyka prania pieniędzy  - przesłanki dostrzegania .

13. Beneficjent rzeczywisty kontra beneficjent ostateczny; różnice podobieństwa , rozbieżności .

14. Kontrola organów państwowych , kary pieniężne  i zakazu ,nakazu  przy braku uznania administracyjnego.

15. Obrót gotówkowy legalny choć podwyższający ryzyko; zwrot Vat a Aml ; Pep - kto to taki i co robić jeśli chce porady podatkowej lub stałej obsługi. .

16. Analiza transakcji podejrzanych  ; fazy prania  pieniędzy; co robić gdy ryzyko się uprawdopodabnia .

17. Aml a Rodo i inne ograniczenia ustawowe.

18. Ostatnie dylematy  Aml - czy nabywać nieruchomości w państwach Basenu Morza  Śródziemnego od obywateli Federacji Rosyjskiej ; intratne propozycje, ryzyka Aml .

19. Szkolenie pracowników  w zakresie Aml i procedury sygnalisty ( dyrektywa 2019 /1937 ).

20. Rekapitulacji , odpowiedzi na pytania w tym casusy zgłoszone wcześniej elektronicznie.


Uczestnicy szkolenia otrzymają certyfikaty elektroniczne potwierdzający udział w szkoleniu.


1. Materiały szkoleniowe (w przypadku przygotowania przez wykładowcę) dla zgłoszonych   i potwierdzonych uczestników szkolenia zostaną wysłane na podany w zgłoszeniu adres e-mail – 25 września 2023 r.

2. Liczba punktów kwalifikacyjnych: 5

3. Liczba uczestników: do 150 osób (w tym miejsce dla wykładowcy i organizatora)

4. Szkolenie odbędzie się za pomocą platformy Clickmeeting

5. Link do szkolenia zostanie przesłany do uczestników szkolenia 26 września 2023 r.

6. Kontakt telefoniczny w razie pytań technicznych będzie wysłany z dostępem do szkoleniaWarunkiem udziału w szkoleniu online jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez panel mDoradca do 25 września 2023 r.


Opłaty za szkolenie


80,00 zł brutto – dla doradcy podatkowego

90,00 zł brutto – dla pracownika kancelariiprosimy wpłacać na konto Świętokrzyskiego Oddziału KIDP:

05 1140 1124 0000 4004 3000 1023

Na dowodzie wpłaty prosimy o podanie następujących danych:

- imię i nazwisko doradcy,

- numer wpisu na listę doradców,

- szkolenie dnia 27.09.2023 r. 


W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu doradca podatkowy zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie organizatora szkolenia pisemnie (decyduje data wpływu pisma do biura Oddziału) lub dokonując rezygnacji poprzez panel mDoradca, najpóźniej do dnia 25 września 2023 pod rygorem obciążenia kosztami szkolenia. Brak udziału w szkoleniu nie jest jednoznaczny z rezygnacją oraz nie zwalnia z dokonania opłaty.Zarząd Świętokrzyskiego Oddziału

Krajowej Izby Doradców Podatkowych


Kategorie szkoleń

akcja

Kontakt

tel.: (41) 345 38 10
Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Jagiellońska 74
25-734 Kielce

tel. (41) 345 38 10
fax.

x
x