Legitymacje

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z uchwałą Krajowej Rady Doradców Podatkowych nr 207/2005 z dnia 8 lutego 2005 roku oraz postanowieniami umowy pomiędzy Krajową Izbą Doradców Podatkowych a Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. koszt legitymacji doradcy podatkowego był całkowicie refundowany przez KRDP oraz Regionalne Oddziały Izby jedynie do dnia 25 marca 2005 roku.

Od dnia 1 kwietnia 2005r. składając wniosek o wydanie legitymacji doradcy podatkowego konieczne będzie uiszczenie opłaty manipulacyjnej w wysokości 24,40 zł brutto.

Składając wniosek o wydanie legitymacji należy osobiście zgłosić się do Świętokrzyskiego Oddziału Biura KIDP wraz z następującymi dokumentami:

  • własnoręcznie wypełniony wniosek o wydanie legitymacji,
  • dowód osobisty wg aktualnie obowiązującego nowego wzoru,
  • paszport lub prawo jazdy wg aktualnie obowiązującego nowego wzoru w przypadku zamawiania certyfikatów podpisu elektronicznego,    
  • oryginał decyzji dotyczącej nadania numeru wpisu na listę doradców podatkowych,
  • oryginał aktualnej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art.2 ust.1 Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym - dokument ten nie jest wymagany w przypadku zawarcia ubezpieczenia w ramach umowy Generalnej,
  • dowód opłacenia ostatniej składki członkowskiej,
  • dwie kolorowe fotografie na jasnym tle.
  • oryginał decyzji o nadaniu Numeru Identyfikacji Podatkowej wnioskodawcy
Zapraszamy na strony www.krdp.pl oraz www.sigillum.pl gdzie dowiedzą się Państwo niezbędnych informacji na temat podpisu elektronicznego oraz legitymacji doradcy podatkowego.


Pliki do pobrania

Kontakt

tel.: (41) 345 38 10
Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Jagiellońska 74
25-734 Kielce

tel. (41) 345 38 10
fax.

x
x