Publikacje

Piotr Bujacz
Przewodniczący Komisji
ds. Rozwoju Doradztwa Podatkowego
KRDPSzanowny Państwo
Przewodniczący Zarządów
Oddziałów Regionalnych KIDPW załączeniu uprzejmie przekazuję wyciąg z umowy o współpracy zawartej w dniu 19 stycznia 2006 r. pomiędzy Wydawnictwem Prawniczym LexisNexis Sp. z o. o. a Krajową Izbą Doradców Podatkowych, na podstawie której Krajowa Izba Doradców Podatkowych zobowiązała się m. in. do umieszczenia na stronie internetowej KIDP i Regionalnych Izb Doradców Podatkowych informacji o zawartej umowie pomiędzy KIDP a LexisNexis, o zawartości merytorycznej programu LexPolonica oraz możliwościach zakupu na preferencyjnych warunkach przez Członków KIDP, jak również do przeprowadzenia akcji informacyjnych wśród Członków KIDP na temat zawartej umowy preferencyjnych warunków zakupu produktów LexisNexis podczas każdej z akcji.

Łącząc wyrazy szacunku
Piotr Bujacz
Przewodniczący Komisji
ds. Rozwoju Doradztwa Podatkowego KRDP
Pliki do pobrania
akcja

Kontakt

tel.: (41) 345 38 10
Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Jagiellońska 74
25-734 Kielce

tel. (41) 345 38 10
fax.

x
x