O nas

Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest samorządem zawodowym działającym na podstawie ustawy z dnia z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. Nr 102, poz. 475 z pózn. zmianami). Przynależność doradców podatkowych do Izby jest obowiązkowa i powstaje z chwila wpisu na listę (tytuł „doradca podatkowy” podlega ochronie prawnej). W wykonywaniu swoich zadań samorząd doradców podatkowych jest niezależny i podlega tylko ustawom.
    
Najwyższym organem Izby jest Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, który odbywa się co 4 lata. W okresach miedzy Zjazdami działalnością samorządu kieruje Krajowa Rada Doradców Podatkowych wybrana przez Zjazd. Jej kadencja trwa 4 lata.
    
W dniach 26 i 27 stycznia 2002 roku odbył się I Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych , poprzedzony 16 wojewódzkimi zgromadzeniami wyborczymi. W toku obrad dokonany został wybór organów Izby , uchwalono statut i podjęto szereg uchwal regulujących zasady przyszłego funkcjonowania samorządu. Tym samym dokonało się to, do czego od lat dążyło środowisko osób, które swa aktywność zawodowa związały z doradztwem podatkowym. Nasz samorząd zawodowy stal się faktem.
       
Zgodnie z Uchwala Nr 10/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. utworzono 16 oddziałów regionalnych.

Czytaj również

Kontakt

tel.: (41) 345 38 10
Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

ul. Jagiellońska 74
25-734 Kielce

tel. (41) 345 38 10
fax.

x
x